XS
SM
MD
LG
XL

ARAPGİR KÜLTÜR DERNEĞİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU 2017 YILI 1-DÖNEM

ARAPGİR KÜLTÜR DERNEĞİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU 2017 YILI 1.DÖNEM TOPLANTISI 28 0CAK 2017 TOPKAPI-ERESİN HOTEL DE YAPILDI.

Arapgir kültür Derneği tarafından her yıl 2 defa düzenlenen derneğin genel faliyet programlarının gözden geçirilip rapor halıne getirilerek yönetim kurulu çalışmalarına işık tutmak amacıyla yapılan , 2017 yılı 1.dönem yüksek danışma kurulu toplantısı Eresin Hotel-Topkapı -İstanbulda yapıldı.Toplantı ya ,Arapgir kültür Derneği başkanı Turgay akşahin veyönetim kurulu üyeleri, yüksek danışma kurulu başkanı Dr.K.Naci ekşi ve kurul üyeleri ve yüksek danışma  kurulunun doğal üyeleri olan olan köy dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.Ayrıca Ankara Arapgir derneği başkanı Hüseyin özdemir ve yönetim kurulu üyeleride toplantıya katıldı.

 

TOPLANTIYI YÜKSEK DANIŞMA KURULU  KURUL BAŞKANI GEÇMİŞ DÖNEM İSTANBUL  MİLLETVEKİLİ DR. K.NACİ EKŞİ YÖNETTİ.

Arapgir kültür Derneği yüksek danışma kurulu toplantısını kurul başkanı Dr.K.Naci ekşi yönetti.Toplantının açılış konuşmasını Arapgir kültür derneği başkanı Turgay akşahin yaptı.Derneğin özellikle 2015,2016 yılı faliyetleri hakkında bilgi vererek,2017 de derneğin yapacağı faliyetleri ile de kurul üyelerine bilgi verdi. Arapgir kültür Derneğinin geçmişteki çalışmalarına atıfta bulunarak önümüzdeki faliyetlerine işık tutacak açıklamalarda bulundu.

 

Dernek başkanı Turgay Akşahin konuşmasında kurul üyelerine hitap ederek''Arapgir kültür Derneğinin 63. yıldır Arapgirin geleneksel  kültürünün bir eseri olduğunu bu  sorumluluğu taşıyarak bugünlere geldiğini,Arapgir kültür Derneği misyonunun her zaman ve her koşulda   Arapgir e hizmet olduğunu ,en önemli hizmetlerinden birisinin eğitim olduğunu, yüzlerce öğrenciye burs ve eğitim yardımı  yaptıklarını,Arapgirin tanıtımına büyük önem erdiklerini,iş adamlarımıza  Arapgirin ihtiyaçlarını anlatarak yatırım yapmalarına vesile olduğumuzu,Arapgirin son 7 yıl içerisinde geleneksel kültür mirasının turizme kazandırılması için ,tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasında,bu değerlerin restorasyon projelerinin hazırlanmasında Arapgir Belediyesi,Arapgir kaymakamlığı,çekül vakfı ve istanbul teknik ünüveristesl ile işbirliğine giderek çalışmaları birlikte yürüttüklerini.Ancak özellikle 2016 yılında meydana gelen bazı olumsuzluklar ve 15 temmuz darbe kalkışması nedeniyle bazı faliyetlerimizi ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.Aynı zamanda Arapgirin bir eğitim kenti olduğunu bu yatırımların da Arapgirin bağrından çıkardığı işadamlarımızın gerçekleştirdiğini,Dr.K.Naci ekşi,Ercihan Ekşi,Turan Tuna ve Yakup karabay ın yaptırdığı İnönü ünüveristesi Arapgir Meslek Yüksek okulu Arapgir için adeta azalan Arapgir nüfusuna dur dediğini,daha sonrasında yine Kerem Aydınlar Fen Lisesi,Arapgir Hami Aydınlar Anadolu  lisesi ve Samime Aydınlar Kültür merkezini yaptıran hemşehrimiz Mehmet Ali Aydınlar ın Arapgiri adeta eğitimde taçlandırdığını,yıne Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesini de hemşehrimiz Kadir Çağlayan tarafından ilçemize kazandırıldığını görmek Arapgirimizi gururlandırmiştır.Vefalı işadamlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.Arapgir kültür derneği olarak faliyetlerimize destek veren ,Özellikle Arapgirdeki destek verdiğimiz çalışmalarda  proje ortaklarımız istanbul ünüveristesi Mimarlık fakültesi öğretim üyeleri hemşehrimiz prof.dr Gülen Çağdaş ve prof.dr.K.Kutgün Eyüpgiller'e,yüksek mimar.Dr.oytun kasapgil'e çekül vakfına ve başkanı prof dr Metin Sözen 'e,  Arapgir belediye başkanı Haluk Cömertoğlu na,belediye personeline,Arapgir Kaymakamlığına,Arapgirin gözü kulağı ve sorunlarının tercumanı Arapgir postasına ve Kamuran sezer 'e teşekkür ediyoruz,Bütün bu çalışmalarımız içerisinde maddi ve manevi destekleri ile birlikte dayanışma içinde olduğumuz, tüm köy dernek lerimize ve yöneticilerinede teşekkür ediyoruz.

ARAPGİR KÜLTÜR DERNEĞİ'NİN EN BÜYÜK HİZMETLERİNDEN BİRİSİDE ''ARAPGİR TARIH VE KÜLTÜR ENVANTERİ ''DİR.

Arapgir kültür derneği tarafından basımı yaptırılan ve  tasarım ve hazırlanmasında,Arapgir in geleneksel tarih ve kültürel değerlerini seçerek sayfalarına yerleştiren prof.dr.K.Kutgün Eyüpgiller in katkıları oluşturulan ''ARAPGİR TARİH VE KÜLTÜR ENVANTERİ'' için danışma yüksek kurulu üyeleri tarafından Arapgir için önemli bir çalışma olarak nitelendirildi.Malatya nın bile böyle bir kültür envanterine sahip olmadığı içeler içinde örnek çalışmayı Arapgirin yaptığına dikkat çekildi.

 

YÜKSEK MİMAR DR.OYTUN KASAPGİL TARAFINDAN ARAPGİRDE Kİ MİMARİ DEĞERLER İLE İLGİLİ SUNUM YAPILDI.

Yüksek mimar Oytun Kasapgil tarafından hazırlanan Arapgir Merkez ve Tepte (Koru),Cücügen(Ormansırtı) ve Onar köyü ile ilgili çalışmaları sunum halinde katılımcılara slayt şeklinde sunuldu.

 

ARAPGİR DERNEKÇİLİKTE GEREK  MALATYA DA,GEREK ÜLKEMİZDE KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİPTİR.

 

Yüksek danışma kurulunda Arapgirin son yıllarda sayısı hızla artan ve Arapgir ve köylere hizmet için kurulmuş derneklerimizin çalışmaları da değerlendirilerek ,Arapgir  kültür derneği etrafında yıllardır bütünlük ve  dayanışma içinde içinde olmaları,Arapgi e yapılan hizmetlerde ve geleneksel kültürümüzün yaşatılmasında katkılar ve destekleri taktire şayandır,olarak değerlendirildi.Arapgir kültür derneği dişında herhangi bir oluşum yada federasyon şeklinde bir dernek yapısı Arapgirin geleneksel ve dayanışma içindeki dernek çalışmalarına zarar vereceği ve ayrışmalara sebep olacağnın konuşmacılar tarafından altı çizildi.Arapgir kültür Derneği ve diğer tüm derneklerimizin doğal ve samimi birlikteliği korunmalı ve gelecek nesillerimize birlik ve beraberliğimiz bir miras olarak bırakılmalıdır.

 

YÜKSEK DANIŞMA KURULU BAŞKANI Dr.K.NACİ EKŞİ KONUŞMASINDA ''TÜRKİYE DE MÜLKİYELİLER ,ARAPGİRLİLERİN BİRBİRLERİNE BAĞLILIĞINI ÖRNEK ALMIŞTIR.''

 

Yüksek danışma kurulu başkanı Dr.K.Naci Ekşi konuşması sırasında Arapgirlilerin dernekçilikte olduğu gibi normal hayatlarında da birbirine bağli ,toplumla barışık yaşayan bireyler olduğunu söyleyerek,bu durum gerçekten övünç kaynağımızdır,diyerek Ükemizdeki mülkiyeliler yani vali ve kaymakamlarımızın oluşturduğu mülkiyeliler, Arapgirin kendi içinde ki  bağlılık ve dayanışma birlikteliğini örnek alarak birbirlerineArapgirli hitap ederler.Bu anlamda Arapgirlilerin birlik ve beraberlikleri toplumumuzun hemen her kademesinde her daim örnek olmuştur.

 

Toplantıda Arapgir kültür derneği geçmiş dönem başkanı prof.dr .Seyfettin uludağ söz alarak ''Arapgirin butik bir ilçe olduğunu,birlikte ve dayanışma ortamının kesinlikle devam etmesi gerektiğini,Arapgir de tarihi ve kültürel değerler hep birlikte katkı vererek kaybolmasını hep birlikte engellemeliyiz. Arapgirin yukarı fırat havzasında oluşturacağı bir bölge birlikteliği Arapgiri merkez bir kent durumuna getirebilir.'' Ayrıca Ankara Arapgir Derneği başkanı Hüseyin Özdemir söz alarak İstanbul derneklerimizle birlikte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. En kısa sürede Arapgir derneklerinin faaliyetlerine katılacaklarını ve Arapgir'e dönük çalışmalarda birlikte hareket edeceklerini dile getirdi.

 

Toplantıda yüksek danışma kurulu üyesi diğer üyelerimiz M.Ali akalın,yusuf uludağ,sefa bingüler,de söz alarak dernek çalışmaları ile ilgili düşünce ve önerilerini dile getirdiler.Yüksek danışma kurulu üyelerimizden köy derneklerimiz Çiğnir dernek Başkanı hasan Bayar,Eski Arapgir dernek başkanı Halim Gürler,yeşil yayla dernek başkanı Hüseyin Mert,sipahi uşağı dernek başkanı Mehmet koçdağ,Günyüzü dernek başkanı Güzel Başpınar,onar dernek başkanı M.Ali tanrıvermiş, sinikli derneği başkanı cemal uzun toplantıda düşünce ve önerilerini dile getirerek söz aldılar.

 

 TOPLANTI SONUNDA DİLE GETİRİLEN DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER ARAPGİR KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARINA KATKI SUNMAK ÜZERE RAPOR EDİLDİ.

 

Arapgir Kültür Derneği yüksek istişare kurulu toplantısında sonuç raporunda Arapgir Kültür Derneği'nin Arapgir'in en büyük çatı derneği olduğu belirtildi. Arapgir'e yönelik çalışmalar ve faaliyetler devam etmelidir.Özellikle tarihsel ve kültürel mirasın korunması,turizme kazandırılması için gayret sarf edilmelidir. Arapgir belediyesi ve Arapgir kaymakamlığı ile iş birliği daha da artırılmalıdır. Tüm merkez ve köy derneklerimizin yıllardan beri süregelen doğal,samimi dayanışma içinde ki birlikteliğinin Arapgir'in mozaik yapısının en önemli özelliği olduğu vurgulandı. Arapgir derneklerinin geçmişte devlet-millet işbirliğini gerçekleştirerek Arapgir'e ve köylere büyük eserler kazandırdığı her zaman süregelmiştir. Derneklerimiz arasındaki bağlılığın ve geleneksel kültürümüzün özelliği kesinlikle muhafaza edilmelidir. Arapgir dernekleri arasında herhangi bir farklı oluşum geçmişteki bütün değerlerimizi ve birlikteliğimize zarar verecektir. Derneklerimize emek veren çalışmalarına destek veren bütün hemşehrilerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederek toplantı son buldu.

 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Danışma kurulu başkanı Dr.Kemal Naci Ekşi

Danışma kurulu üyesi M.Ali Akalın

Danışma kurulu üyesi Sefa Bingüler

Danışma kurulu üyesi Erdem Aslanoğlu

Danışma kurulu üyesi Kazım Akşahin

Danışma kurulu üyesi İzzet Nalçakan

Danışma kurulu üyesi Salim Bilgiç

Danışma kurulu üyesi Yusuf Uludağ                                      

 Danışma kurulu üyesi Seyfettin Uludağ

Danışma kurulu üyesi M.Cemal Güngör

Danışma kurulu üyesi Nihat Ersoy

Şevki Akşahin

Sezgin Uludağ

Yönetim kurulu başkanı Turgay Akşahin

Yönetim kurulu üyesi Mesut Kavukoğlu

Yönetim kurulu üyesi İsmet Kolay

Yönetim kurulu üyesi Murat Dönyanoğlu

Yönetim kurulu üyesi M.Ali Büyüktarla

Yönetim kurulu üyesi Zühtü Gürşen

Yönetim kurulu üyesi Yusuf Gürşen

Taşdibek derneği başkanı Muharrem Anıl

Ulaçlı köyü dernek başkanı Dursun Aydoğdu

Sipahiuşağı dernek başkanı Mehmet Koçdağ

Eski Arapgir dernek başkanı Halim Gürler

Bostancık dernek yönetim kurulu üyesi Sadık Şeker

Taşdelen derneği yönetim kurulu üyesi Asker Çoban

Sipahiuşağı derneği yönetim kurulu üyesi Şafak Akyüz

Sipahiuşağı derneği yönetim kurulu üyesi Fevzi Mol

Ankara Arapgir dernek başkanı Hüseyin Özdemir

Cücügen köyü dernek yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aktaş

Boğazlı köyü dernek başkanı  Erdem Gül

Beygirli köyü dernek başkanı Siret Keskinkılıç

Suceyin köyü dernek başkanı Zeki Bakır

Yeşilyayla derneği yönetim kurulu üyesi Haydar Kırık

Onar köyü derneği başkanı M.Ali Tanrıvermiş

Taşdelen derneği başkanı Yusuf Özdemir

Gözeli derneği başkanı Ercan Kürekli

Konducak derneği başkanı Erdal Sevinç

Çakır köyü derneği yönetim kurulu üyesi İbrahim Parlar

Eğnir köyü derneği başkanı Kenan Doğan

Eğnir köyü yönetim kurulu üyesi Cafer Er

Çiğnir köyü derneği başkanı Hüseyin Bayar

Dr.Oytun Kasapgil (İTÜ)

Günyüzü Derneği başkanı Güzel Başpınar

Sinikli derneği başkanı Cemal Uzun

Deregezen derneği Nevzat Kızılbakır

Yeşilyayla derneği Hüseyin Mert

Gebeli derneği başkanı Ali Rıza Kılınç

Diğerİçerikler
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım